ชาวขอนแก่นกว่า 5,000 ตักบาตรเทโวที่สะพานข้ามบึงแก่นนคร

ชาวขอนแก่นกว่า 5,000 ตักบาตรเทโวที่สะพานข้ามบึงแก่นนคร :

เทศบาลนครขอนแก่น จัด “พิธีทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560 และ กิจกรรมรวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือนประจำเดือนตุลาคม 2560” ถือได้ว่า เป็นครั้งแรกที่เทศบาลได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโว และถือเป็นครั้งแรกอีกเช่นเดียวกันที่จะมีการทำบุญตักบาตรที่บริเวณสะพานข้ามบึงแก่นนคร โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรเป็นจำนวนกว่า 5,000 คน

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณสะพานราชพฤกษ์วิถี (สะพานข้ามบึงแก่นนคร) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐเอกชน พี่น้องชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 5,000 คน ร่วม “พิธีทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560 และกิจกรรมรวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือนประจำเดือนตุลาคม 2560” ซึ่งมีพระเถระ 9 รูป และพระภิกษุสงฆ์-สามเณร จำนวน 161 รูป มารับบิณทบาต  ซึ่งถือได้ว่า เป็นครั้งแรกที่เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโว และถือเป็นครั้งแรกอีกเช่นเดียวกันที่จะมีการทำบุญตักบาตรที่บริเวณสะพานข้ามบึงแก่นนคร โดยสะพานแห่งนี้มีความยาว 431 เมตร กว้าง 3 เมตร

ข่าว ภาพ จากเพจ เทศบาลนครขอนแก่น

ชาวขอนแก่นกว่า 5,000 ตักบาตรเทโวที่สะพานข้ามบึงแก่นนครเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น