จังหวัดขอนแก่น ออกประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำชี ลำน้ำพอง และลำน้ำเชิญ เฝ้าระมัดระวัง ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นได้ออกประกาศจังหวัดขอนแก่นแจ้งไปยังประชาชนผู้ใช้น้ำว่าในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไปจะมีการเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ เพิ่มขึ้นเป็น 26 -34 ล้าน ลบ.ม./วัน หลังพบว่าปัจจุบันมีฝนตกชุกหนาแน่นในหลายพื้นที่ ทั้งเลย ชัยภูมิ หนองบัวลำภูทำให้น้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์จำนวนมากตอนนี้มีน้ำในเขื่อนเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ แล้วมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์อย่างต่อเนื่องซึ่งทางคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่นมีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ให้เขื่อนอุบลรัตน์ดำเนินการเพิ่มการระบายน้ำได้หากระดับน้ำในเขื่อนสูงเกิน 181 เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งปัจจุบันเกินแล้ว สำหรับระดับน้ำสูงสุดที่เขื่อนเก็บกักน้ำได้ 182 เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลาง ดังนั้นทางเขื่อนอุบลรัตน์สามารถเพิ่มการระบายน้ำได้

จังหวัดขอนแก่นจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งลำน้ำชี ลำน้ำพอง และลำน้ำเชิญ เฝ้าระมัดระวัง ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากแนวโน้มสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกจังหวัดจะประกาศให้ทราบอีกต่อไป

ข่าว สปช ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น