คณะบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่นมีมติเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำขอนแก่นได้มีการประชุมเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ในปริมาณมากกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร ต่อวันและขณะนี้ยังมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์อย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจุบันมี อ่างทำให้ปัจจุบัน น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณเก็บกัก เพิ่มขึ้น 182.38 ลบม  โดยมีความจุ อยู่ที่ 2,584.97 ลบม คิดเป็น 106. 32 % เปอร์และมีการระบายน้ำที่วันละ 3.4 ล้านลบ.ม.
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจึงมีมติ ให้เขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มการระบายน้ำดังนี้
วันที่ 13-14 ตุลาคม จะเพิ่มระบายน้ำเป็น 37 ลบ.ม/วัน   วันที่15-16 ตุลาคม จะเพิ่มระบายน้ำเป็น 40 ลบ.ม/วัน    วันที่ 17-18 ตุลาคมจะเพิ่มระบายน้ำเป็น 43 ลบ.ม/วัน  และวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไปจะเพิ่มระบายน้ำเป็น 45 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ซึ่งจะมีผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำพองเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่ง  และทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นด้วย        ทางสำนักงานชลประทานที่ 6 จึงขอให้โครงการที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำ ในแม่น้ำพองและแม่น้ำชีอย่างใกล้ชิด  และจัดเจ้าที่เฝ้าระวังแจ้งหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังในจุดเสี่ยง เพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบต่อไปด้วย

ซึ่งจะมีผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำพองเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่ง  และทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นด้วย        ทางสำนักงานชลประทานที่ 6 จึงขอให้โครงการที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น