นายกเทศมนตรี ฯ ขอนแก่น พร้อมรับมือมวลน้ำ

นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหารเทศบาลลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์น้ำ จากประตูระบายน้ำที่ 8 (บริเวณหัวถนน)
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา 16.30 น.  ณ ประตูระบายน้ำที่ 9 (ซอยประชาสโมสร 52)   นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมคณะ   ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์น้ำจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นฯ มีความเป็นห่วงกังวลไปยังพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลและพี่น้องชุมชนละแวกใกล้เคียงหวั่นเกรงถึงผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม  จึงได้นำคณะผู้บริหารเทศบาลฯลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์สังเกตการณ์ระดับน้ำจากประตูระบายน้ำ 9 (ซอยประชาสโมสร 52) และห้วยกุดกว้าง
การลงพื้นที่ครั้งนี้  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ประเมินสถานการณ์ในการสังเกตระดับน้ำจากประตูระบายน้ำที่ 9  ในขณะนี้ระดับน้ำอยู่ในปริมาณ 149.5 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล หากระดับน้ำขึ้นในปริมาณ 150.5 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล   นายกเทศมนตรีฯได้มอบนโยบายเตรียมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจระดับน้ำพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมความพร้อมหากเกิดภาวะวิกฤติมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้พี่น้องชุมชนเตรียมยกของใช้ภายในบ้านไปไว้อยู่ในที่สูง  นายกเทศมนตรีฯ  กล่าวต่อไปว่า หากน้ำจากห้วยพระคือกำลังจะล้นไปยังคลองระบายน้ำประตู 8 (บ้านหัวถนนติดบึงทุ่งสร้าง) ขึ้นมาในระดับความสูงที่ 150.5 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล  จะมีสัญญาณเตือนมี 2 ระดับ คือ
** ระดับน้ำอยู่ที่ 150 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล  เทศบาลนครขอนแก่น ระดมสรรพกำลัง
เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ออกตรวจระดับน้ำทุกวัน
** ระดับน้ำอยู่ที่ 150.5 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล  เทศบาลนครขอนแก่นจะแจ้งเตือนและ
ประชาสัมพันธ์พี่น้องชุมชน เพื่อขนข้าวของเครื่องใช้ขึ้นไว้อยู่ในที่สูง
เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วม ได้แก่ โซนชุมชนรอบบึงทุ่งสร้าง  โซนถนนประชาสโมสร และโซนชุมชนหนองใหญ่  ซึ่งหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวเทศบาลนครขอนแก่นจะเร่งดำเนินการแจ้งให้พี่น้องชุมชนทราบล่วงหน้าทันที
นายกเทศมนตรีฯ กล่าวต่อไปว่า  การสังเกตสัญญาณอันตรายสามารถสังเกตได้ 3 ระดับ คือระดับแรก ระดับปริมาณน้ำล้นคันกั้นน้ำ จากห้วยใหญ่  ไหลมายังห้วยกุดกว้าง และประตูระบายน้ำ D 8 (เขื่อนยาง) ซึ่งคาดว่าปีนี้จะไม่มีเหตุการณ์เหมือนปี 2554  เนื่องจากจังหวัดได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมาการก่อสร้างประตู D 8 ซึ่งเป็นตอนท้ายของห้วยพระคือ มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน 20 เครื่องใช้เป็นตัวผลักน้ำ ซึ่งในขณะนี้ประตูน้ำบริเวณท้ายห้วยพระคือ  เริ่มเปิดระบายเดินเครื่อง 10 เครื่อง หากดูจากมวลน้ำเล็กยังไม่เป็นที่น่ากังวล ถึงแม้ว่าปริมาณน้ำจากเขื่อนจำนวน50 ล้านลูกบาสก์เมตรก็จริง  แต่มวลน้ำมาที่ห้วยใหญ่ 3.5 ล้าน  มายังห้วยกุดกว้าง 1.7 ล้าน ส่วนตอนปลายสามารถผลักน้ำออกได้ 3.5 ล้านลูกบาสก์เมตร ต่อวัน  นายกเทศมนตรีฯ ยังยืนยันว่า ไม่มีปริมาณน้ำสะสมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในของเมืองขอนแก่น

ข่าว ภาพ เพจ เทศบาลนครขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น