โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  จัดงาน “มหัศจรรย์การนอน”

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ที่ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับแผนกการพยาบาลอายุรกรรม  งานบริการพยาบาล  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  จัดงาน “มหัศจรรย์การนอน” จัดขึ้นโดย  เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หวังให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมงานให้ตระหนักถึงความสำคัญในการนอนหลับ และโรคที่เกิดจากการนอน

ในงาน จะมีการบรรยายวิชาการ “พื้นฐานการนอน / โรคของการนอนหลับ / การรักษาโรคของการนอน” โดยพญ.เบญจมาศ  อินทรโภคา  ผู้เชี่ยวชาญด้านนิทราเวชศาสตร์   “การเสวนาปัญหาการนอน” โดย นพ.สุรชัย   สราญฤทธิชัย  นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น  และแขกรับเชิญผู้ผ่านประสบการณ์ปัญหาการนอน  อาจารย์สมลักษณ์  แสงนาค  ครูชำนาญการ และอาจารย์สุระกัน  สิงห์ศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี ผศ.นพ.บูรพา  ปุสธรรม และนพ.เอกชัย  ขำเย็น  เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในภาคบ่ายจะมีช่วง “ไขปัญหาคาใจ ข้อข้องใจเกี่ยวกับ CPAP” โดย พญ.เบญจมาศ  อินทรโภคา  ผู้เชี่ยวชาญด้านนิทราเวชศาสตร์  นอกจากนั้น จะมีนิทรรศการวิชาการต่างๆ ประกอบด้วย ซุ้มคัดกรองโรค และปัญหาของการนอน  ซุ้มการวินิจฉัยโรค และการรักษาด้วยอุปกรณ์พิเศษ  ซุ้มความรู้เกี่ยวกับการนอน วงจรการนอน และโรคนอนกรนแลหยุดหายใจ  ซุ้มสุขนิสัยการนอนหลับที่ดี  ซุ้มการใช้ยาพ่นจมูกที่ถูกวิธี  ซุ้มการออกกำลังกายที่เหมาะสม  และซุ้มโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน  ซึ่งเป็นการให้บริการวิชาการ และความรู้เพื่อลดช่องว่างการบริการทางด้านสุขภาพ โดยมีผู้มาร่วมงานกว่า 100 คน

 

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น