มข พร้อมบริการระบบขนส่งมวลชนฟรี 26 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการขนส่งมวลชน พร้อมบริการระบบขนส่งมวลชนฟรี ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 น. – 21.00 น. โดยมีรายละเอียดการเดินรถดังนี้
จุดรับขาไป (จุดเดียวไม่จอดรับรายทาง) ต้นทางศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ฝั่งทิศตะวันออก (ลานจอดรถ) ปลายทางที่วัดป่าแสงอรุณ
จุดรับขากลับ (จอด 2 จุด) ต้นทางวัดป่าแสงอรุณ ปลายทางศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
ทั้งนี้ในวันที่ 26 ต.ค. 2560 ระบบขนส่งมวลชน KST ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังให้บริการทุกสายครบถ้วนเช่นเดิม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองสื่อสารองค์กร 0-4320-2204เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น