เขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำวันละ 54 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ตั้งแต่ 12.00 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2560

เขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำวันละ 54 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ตั้งแต่ 12.00 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ่ ส่งผลระดับน้ำตามลำน้ำพองสูงขึ้นราว 30 เซนติเมตร และน้ำจากขอนแก่นจะลงแม่น้ำชีที่จังหวัดมหาสารคาม (ไหลผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่บ้านวังยาง รอยต่อจังหวัดศรีสะเกษ กับ จังหวัดอุบลราชธานี) เดินทางถึงอุบลราชธานี ใช้เวลา 9 วันเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น