ผอ รพ ขอนแก่น เยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560       นายแพทย์ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่นนำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น  เยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านบึงสวางค์  ตำบลบึงเนียม   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งให้บริการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น 2     สาขาวัดศิริธรรม มิกาวาส ร่วมลงพื้นมี่  พร้อมนายฉัตรชัย   อุ่นเจริญนายอำเภอเมืองขอนแก่นร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

เยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น