ผอ รพ ขอนแก่น เยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560       นายแพทย์ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่นนำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น  เยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านบึงสวางค์  ตำบลบึงเนียม   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งให้บริการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น 2     สาขาวัดศิริธรรม มิกาวาส ร่วมลงพื้นมี่  พร้อมนายฉัตรชัย   อุ่นเจริญนายอำเภอเมืองขอนแก่นร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

เยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น