สถานการณ์น้ำในเขื่อน ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น

โครงการชลประทานขอนแก่น
ขอรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อน ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ดังนี้
เขื่อนอุบลรัตน์ วันที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ระดับน้ำในอ่างฯ +183.36 ม.ร.ท.ก. (เพิ่มขึ้น 2 ซม. จากเมื่อวาน ณ เวลาเดียวกัน) คิดเป็นปริมาณน้ำเก็บกัก 2,965.47 ล้าน ลบ.ม. (121.97%) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 มีปริมาณน้ำไหลเข้า 70.10 ล้าน ลบ.ม. (ลดลงขึ้นจากเมื่อวาน 5.36 ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายออก 54.06 ล้าน ลบ.ม. (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 2.01 ล้าน ลบ.ม.)

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น