สถานการณ์น้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จ.ขอนแก่น วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น.

สถานการณ์น้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จ.ขอนแก่น
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. (ข้อมูลรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา)
*เขื่อนอุบลรัตน์ระดับน้ำ 183.36 ม.รทก. ความจุ 2,965.47 ล้าน ลบม. คิดเป็นร้อยละ 121.97 ของความจุ
*ปริมาณน้ำใช้การ 2,383.8 ล้าน ลบม. คิดเป็น 128.88 % ของน้ำใช้การ
*ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อน 55.99 ล้าน ลบม.
*ระบายน้ำ 54.06 ล้าน ลบม.
*ระดับน้ำหน้าฝาย 164.33 ม.รทก.
*ระบายน้ำผ่านฝายหนองหวาย 596.89 ลบม/วินาที หรือ 51.57 ล้าน ลบม./วัน
*ส่งน้ำผ่านคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย 0.00 ล้าน ลบม.
*ส่งน้ำผ่านคลองสายใหญ่ฝั่งขวา 0.00 ล้าน ลบม.
**ลำน้ำพอง บ้านท่าเม่า(E22B)น้ำพอง ขอนแก่น สูงกว่าตลิ่ง 1.30 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 645.3 ลบม./วินาที หรือ 55.75 ล้าน ลบม./วัน
**แม่น้ำชี บ้านกุดกว้าง ต.ท่าพระ อ.เมือง ขอนแก่น ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.40 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 573.6 ลบม./วินาที คิดเป็น 49.56 ล้าน ลบม.
**แม่น้ำชี บ้านหนองขวน(E91) โกสุมพิสัย มหาสารคาม ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.00 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,196 ลบม./วินาที หรือ 103.33 ล้าน ลบม./วัน

สถานการณ์น้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จ.ขอนแก่น
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น