ปรับลด การระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

 

สรุปมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 24 ตุลาคม 2560
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น มีมติให้เขื่อนอุบลรัตน์ปรับการระบายลงแบบขั้นบันได ดังนี้

เขื่อนอุบลรัตน์เสนอปรับลดการระบายน้ำดังนี้
1.1 ปรับลดการระบายน้ำลงแบบขั้นบันได วันละ 2 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.60 จนเหลือการระบายน้ำ 45 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน ภายในวันที่ 28 ต.ค.60
1.2 คงการระบายน้ำไว้ที่ 45 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน จนกว่าระดับน้ำจะลดลงถึง 183.00 ม.รทก. เมื่อระดับน้ำลดถึงระดับนี้แล้ว จะได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น พิจารณาปรับแผนการระบายน้ำต่อไป

1.3 การปรับลดการระบายน้ำตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.60 (12.00 น.)

• 24 ต.ค. (12.00 น.) 52 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน

• 25 ต.ค. (06.00 น.) 50 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน

• 26 ต.ค. (06.00 น.) 48 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน

• 27 ต.ค. (06.00 น.) 46 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน

• 28 ต.ค. (06.00 น.) 45 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน

ปรับลด การระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
สถานการณ์น้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จ.ขอนแก่น
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น.

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น