สถานการณ์น้ำในเขื่อน อุบลรัตน์ ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น

 

โครงการชลประทานขอนแก่นน้ำ รายงานสถานการฯน้ำในเขื่อน อุบลรัตน์ ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ดังนี้
ระดับน้ำในอ่างฯ +183.27 ม.ร.ท.ก. (ลดลง 1 ซม. จากเมื่อวาน ณ เวลาเดียวกัน) คิดเป็นปริมาณน้ำเก็บกัก 2,933.37 ล้าน ลบ.ม. (120.65%) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 มีปริมาณน้ำไหลเข้า 46.30 ล้าน ลบ.ม. (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 1.76 ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายออก 48.00 ล้าน ลบ.ม. (ลดลงจากเมื่อวาน 1.80 ล้าน ลบ.ม

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น