รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อน ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2560

นายเรืองโชค ชัยคำรงค์กุล
ผอ.โครงการชลประทานขอนแก่น
รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อน ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น.
เขื่อนอุบลรัตน์ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ระดับน้ำในอ่างฯ +183.14 ม.ร.ท.ก. (ลดลง 4 ซม. จากเมื่อวาน ณ เวลาเดียวกัน) คิดเป็นปริมาณน้ำเก็บกัก 2,885.58 ล้าน ลบ.ม. (118.68%) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 มีปริมาณน้ำไหลเข้า 19.64 ล้าน ลบ.ม. (ลดลงจากเมื่อวาน 10.88 ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายออก 36.29 ล้าน ลบ.ม. (ลดลงจากเมื่อวาน 3.35 ล้าน ลบ.ม.)

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น