ลดการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ให้เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ระบายน้ำ ดังนี้
– วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00.00 น. ระบายน้ำวันละ 28.5 ล้าน ลบ.ม.

  • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00.00 น. ระบายน้ำวันละ 27.0 ล้าน ลบ.ม.

  • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00.00 น. ระบายน้ำวันละ 25.5 ล้าน ลบ.ม.

  • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00.00 น. ระบายน้ำวันละ 24.0 ล้าน ลบ.ม.

  • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00.00 น. ระบายน้ำวันละ 22.5 ล้าน ลบ.ม.

  • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00.00 น. ระบายน้ำวันละ 21.0 ล้าน ลบ.ม.

  • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00.00 น. ระบายน้ำวันละ 20.00 ล้าน ลบม.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น