สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 13 พย 60

โครงการชลประทานขอนแก่นรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อน ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ดังนี้
เขื่อนอุบลรัตน์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ระดับน้ำในอ่างฯ +182.53 ม. ร.ท.ก. (ลดลง 4 ซม. จากเมื่อวาน ณ เวลาเดียวกัน) คิดเป็นปริมาณน้ำเก็บกัก 2,645.91 ล้าน ลบ.ม. (108.83%) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 มีปริมาณน้ำไหลเข้า 2.53 ล้าน ลบ.ม. (ลดลงจากเมื่อวาน 5.60 ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำระบายออก 20.99 ล้าน ลบ.ม. (ลดลงจากเมื่อวาน 1.50 ล้าน ลบ.ม. )

rayong
บรรยากาศตอนเช้าจากวิวห้องพักครับ

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น