สพฐ แถลงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอีสาน ชูคำขวัญ “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1-5 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานติดต่อกันมาเป็นเวลานาน เพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ต้องการแนะนำ ชักจูง ให้เด็กนักเรียน ในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยม พากันเป็นเสมียน หรือเข้าทำงานราชการน้อยลง     ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับโอนภารกิจในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน จากกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา การดำเนินงานได้มอบให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาจัดการแข่งขันและคัดเลือกผลงานดีเด่นมานำเสนอในระดับภาค 4 ภูมิภาค จากนั้นคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดมาพัฒนาต่อยอด ในระดับชาติ ในปี พ.ศ.2560 นับเป็นการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 โดยในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้ง 7 เขต     ได้ร่วมกันเตรียมการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 674 รายการ แยกเป็นระดับประถมศึกษา 283 รายการ ระดับมัธยมศึกษา 242 รายการ การศึกษาพิเศษเฉพาะทาง 149 รายการ โดยมีคำขวัญของงานคือ “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 โดยมีพิธีเปิด/ปิด ที่ สนามบึงสีฐาน และบริเวณโดยรอบสถานที่จัดนิทรรศการ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนสถานที่แข่งขัน แข่งที่โรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในรัศมี  40 กม สนามกีฬากลาง ค่ายลูกเสื่อแก่นนคร และวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของรัฐ  ในงานมีนายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวต้อนนับผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้เกียรติ์จังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดงาน และจังหวัดมีความพร้อม ทุกด้าน

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น