กสทช เปิดตัวแอพ 3 ชั้น ที่ขอนแก่น

28 พย 2560 ที่ จ.ขอนแก่น สำนักงานกสทช. เปิดตัวแอปพลิเคชัน 3 ชั้นเพื่อป้องกันลักลอบนำบัตรประชาชนเปิดเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเจ้าของไม่รู้ตัว
นางสาวกฤษณา   ศรีประเสริฐสุข  ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมกล่าวว่าปัจจุบันนี้มีผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า 120 ล้านเลขหมายและผู้ใช้บริการบางรายอาจใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่า 1 เลขหมาย   รวมทั้งมีการใช้ Application ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้นในการทำธุรกรรมต่างๆโดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงินเช่นการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ซึ่งต้องใช้เลขโทรศัพท์ที่อ้างอิงในการใช้งาน    ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และป้องกันการลักลอบนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนเปิดงานโดยเจ้าตัวไม่รู้ตัว      สำนักงานกสทช. จึงได้ทำแอพพลิเคชั่นชื่อ 3 ชั้น   เพื่อทำการตรวจแจ้งและล็อค  ใช้ได้ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน ผู้ใช้สามารถสมัครใช้ได้ที่ศูนย์โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่าย   โดยเลือกสมัครเพียงค่ายที่ท่านใช้งานอยู่เพียงค่ายเดียวเท่านั้น
นางสาวเจษฎา   บอกว่าผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่ายสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 3 ชั้นได้ตั้งแต่วันนี้    ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของกสทช. ต้องการให้ประชาชนมีเครื่องมือของตัวเองในการตรวจสอบและปกป้องตัวเองจากการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยดำเนินงานร่วมกับผู้ใช้บริษัทผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่ายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลและให้บริการประชาชนในยุคดิจิตอลที่สามารถนำข้อมูลของผู้ใช้เพื่อการที่กระจายอยู่ทุกค่ายมาบริการเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจแจ้งล็อคให้กับประชาชน  ซึ่งการเปิดตัว แอพ ที่ขอนแก่น ครั้งนี้  ต่อจากการเปิดตัว ที่ กทม  และ กสทช จะเปิดตัว แอพ 3 ชั้น ที่ภูมิภาคอื่นต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น