หน่วยงานสังกัดสำนักนายกฯ และคลัง ร่วมกันกิจกรรมเรารักขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือรึมบึงแก่นนคร ได้จัดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งนี้  ซึ่งครั้งนี้มีหน่วยงาน สังกัดกระทรวงการคลัง  ร่วมกับ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีกว่า 22 หน่วยงานเช่นคลังจังหวัด  สรรพสามิต  สรรพกร  ชมรมธนาคาร  ประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุ สวท   สถานีวิทยุ อสมท  จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น  มีนายสมศักดิ์  จังตระกูลงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจัดงาน   ในงาน     มี หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  ปรึกษาหารืองานงานอย่างไม่เป็นทางการ เป็นแบบสภากาแฟ ร่วมงานกว่า 200

โดยในงานได้มีการแจ้งข่าวสาร และภารกิจของหน่วยงานต่าง  และทางโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น  แจ้งข่าวการจัดกิจกรรม วิ่ง ก้าวคนละก้าว กับ ตูน บอดี้แสลม ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม เพื่อหารายได้สมทบทุนกับตูน บอดี้แสลม ด้วย

กิจกรรมเรารักขอนแก่น

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น