วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก

วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งในส่วนของผู้มีสิทธิหลักปรัะกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทองนั้น เรามี “งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์” แยกออกมาจากงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว เพื่อใช้ในการลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ การลดการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก และเพิ่มการเข้าถึงการบริการของกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง และการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อแต่เนิ่นๆ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มคุณภาพการรักษาและป้องกันการแพร่เชื้อโรคให้กับผู้อื่น
งบประมาณส่วนนี้จะครอบคลุมตั้งแต่ การให้ยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยา ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (PMTCT) ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวีภายหลังได้รับเชื้อ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ และ ยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูงจากการรับประทานยาต้านไวรัส การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี Anti-HIV antibody testing บริการให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT).

วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น