สถิติ 7 วันสงกรานต์ ปี 2560 วันที่ 5( 15 เมษายน)ขอนแก่นเกิดอุบัติเหตุสะสม47 ครั้ง บาดเจ็บ 47 เสียชีวิต 9 ราย

สรุปสถิติ 7 วันสงกรานต์ ปี 2560 วันที่ 5( 15 เมษายน)ขอนแก่นเกิดอุบัติเหตุสะสม47 ครั้ง บาดเจ็บ 47 เสียชีวิต 9 ราย

ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 วันที่ 5  ( 15 เมษายน 2560 ) ขอนแก่นวันแรกสงกรานต์ ปี 2560 เกิดอุบัติเหตุสะสม47ครั้ง บาดเจ็บ 47 ราย เสียชีวิต9 รายสาเหตุจาก เมาสุรา และการขับขี่มอเตอร์ไซด์  

นายสุวพงศ์   กิติพภัทย์พิบูลย์ รองผุ้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุม ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น สถิต 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560  วันที่5 ( 15 เมษายน ) จังหวัดขอนแก่น เกิดอุบัติเหตุสะสม 47 ครั้ง บาดเจ็บ 47คน ชาย 34 หญิง13รายเสียชีวิต9 ราย ชาย 7 รายหญิง 1)เกิดในพื้นที่อ.เมือง 2 ครั้ง ซำสูง 2 ครั้งและสีชมพู 2 ครั้งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิดยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์

 

             สาเหตุการเสียชีวิตมาจาก เมาสุรา และการขับขี่มอเตอร์ไซด์  เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น