ขอนแก่น เปิดตลาดประชารัฐ

จังหวัดขอนแก่น เปิดตลาดประชารัฐต้องชม คนไทยยิ้มได้ รัชดานุสรณ์เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า พร้อมนำตลาดสู่ไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00น. จังหวัดขอนแก่น เปิดตลาดประชารัฐต้องชมคนไทยยิ้มได้ รัชดานุสรณ์ ที่บริเวณหน้าศาลาประชาคมขอนแก่น สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นโดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดพร้อมมอบรางวัลการประกวดกระเช้าของขวัญปีใหม่และผลงานการประกวดโอท็อบ ยัง จูเนียร์ ด้วย สำหรับตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ รัชดานุสรณ์ของจังหวัดขอนแก่นเป็นตลาดประชารัฐ ที่พัฒนาพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิมหรือเพิ่มวันทำการให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีโอกาสค้าขาย ส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการที่เดือดร้อนไม่มีสถานที่ค้าขายได้มีที่ค้าขายมากขึ้นโดยทำร่วมกับงานเทศกาลไหมสากลของจังหวัดขอนแก่น โดยตลาดประชารัฐต้องชมเป็นอีกหนึ่งช่องทางตามโครงการประชารัฐ ในการเป็นจุดเชื่อมโยงและกระจายสินค้า ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับคนในชุมชน จังหวัดขอนแก่นมีผู้มาลงทะเบียนตลาดประชารัฐจำนวนทั้งหมด 2,845 รายเป็นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้มากที่สุด รองลงมาคือตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ และตลาดประชารัฐของดีจังหวัด การเปิดตลาดครั้งนี้มีผู้มาขายสินค้าจำนวน 40 รายแยกเป็นรายเดิม 25 รายและรายใหม่ 15 ราย โดยสินค้าที่จำหน่ายมีราคาที่เป็นธรรม น้ำหนักเที่ยงตรงและติดป้ายแสดงราคาชัดเจน เพื่อสร้างมาตรฐานความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ซื้อและผู้ขาย ขณะที่สถานที่ก็สะอาด ถูกสุขอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค กระตุ้นให้เกิดการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง และตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีการจ่ายเงินผ่านสมาร์ทโฟนแทนการใช้เงินสดได้อีกทางหนึ่งด้วยโดยการแสกนคิวอาร์โค้ต ซึ่งถือเป็นการสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น