งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น  ประจำปี 2560  ภายใต้แนวคิด    “สวนศิลป์ถิ่นอีสาน”

เชิญเที่ยวชมงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น  ประจำปี 2560  ภายใต้แนวคิด    “สวนศิลป์ถิ่นอีสาน”  Amazing International Flower Festival in Khon Kaen 2017        จัดขึ้นระหว่างวันที่  17 ธันวาคม 2560  – 3  มกราคม 2561      ตั้งแต่      เวลา 08.00 ถึง  20.00 น.  ณ  บริเวณสวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง   โดยจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ  ในวันที่ 17 ธันวาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 16.00 น.  ณ  บริเวณลานเข็มทิศ สวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง   โดยศิลปินในวันพิธีเปิดคือ พลพล   พลกองเส็ง
จากพื้นที่ 65 ไร่ แบ่งออกเป็น   19 โซน  คือ โซนที่ 1 ซุ้มลายขิด  โซนที่ 2 ระเบียงดอกไม้  โซนที่ 3 ธุงแมงมุม  โซนที่ 4  ลานขิดเฉลิมพระเกียรติ    โซนที่ 5 สวนแนวตั้ง  โซนที่ 6 ลานน้ำพุ  โซนที่ 7 ฮักนะ…ขอนแก่น  โซนที่ 8 โลกใต้ทะเล โซนที่ 9 กล้วยไม้ดีต่อใจ  โซนที่ 10 สวนสัตว์ไม้ดัด  โซนที่ 11  เกาะสังข์ สินไซ  โซนที่ 12  ไม้ดอกเมืองหนาว  โซนที่ 13  สวนไหลอยฟ้า  โซนที่ 14  สวนศิลป์ถิ่นอีสาน  โซนที่ 15  สวนยักษ์ใหญ่ใจดี   โซนที่ 16  ลานไม้ถัก    โซนที่ 17  สวนไดโนเสาร์      โซนที่ 18  สนุกสนานเบิกบานใจ  โซนที่  19 จำหน่ายต้นไม้ อาหาร และเครื่องดื่ม
พร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ โดยศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น)  ได้แก่  กิจกรรมดนตรีในสวน   การประกวดภาพถ่าย  การประกวดวาดภาพ   การประกวดเต้นB-Boy   การประกวดเต้น Cover dance   และกิจกรรมการถ่ายภาพกับตัวการ์ตูนคอสเพลย์
นอกจากนั้นยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน      การรักษาความปลอดภัยและจราจร     จุดบริการปฐมพยาบาลและรถฉุกเฉิน     การจัดการขยะ   ระบบน้ำ   ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง    ห้องน้ำ-รถสุขาเคลื่อนที่   ให้บริการรถรับ-ส่ง    และการเตรียมรถเข็นเพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น