ขอนแก่น อุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2561 ในช่วง 7 วันอันตรายเกิดอุบัติเหตุ 76 ครั้งเสียชีวิต 12 รายสถิติเพิ่มขึ้น

วันที่ 4 ม.ค.2561 ที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

โดยจังหวัดขอนแก่นได้สรุปอุบัติเหตุ 7 วันช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดขอนแก่น เกิดอุบัติเหตุ 7 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 8 ราย ผู้เสียชีวิต 2 คน รวม 6 วันเกิดเหตุ 76 ครั้งเจ็บ 75 รายเสียชีวิต 15 ราย ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่เกิดอุบัติเหตุ 65 ครั้ง เจ็บ 64 ราย เสียชีวิต 11 ราย มีอำเภอที่เสียชีวิตมี 10 อำเภอ มากสุดเมืองขอนแก่น 3 ราย อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมี 19 อำเภอ ส่วนอำเภอไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยตลอดทั้ง 7 วันมี 7 อำเภอ

มีการเรียกตรวจยานพาหนะเพิ่มขึ้นกว่าแสนคันมีการดำเนินคดีมากกว่าปี 2560 ถึงห้าพันคดี โดยจุดตรวจหลักทั้ง 72 จุดใน 26 อำเภอ มีการเรียกตรวจรถจำนวน 315,513 คัน ดำเนินคดีจำนวน 23,938 ราย มากที่สุดไม่มีใบขับขี่ รองลงมาไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็ดขัด ขับรถเร็ว ฝ่าฝืนสัญญานจราจร

สำหรับคดีที่เป็นสาเหตุเกิดอุบัติเหตุคือเมาแล้วขับมีการดำเนินคดีเพิ่มขึ้นกว่า 50 % ดำเนินคดี 722 ราย จักรยานยนต์เกิดมากที่สุด 80 % ถนนในหมู่บ้านใน อบต.เกิดเหตุสูงสุด รองลงมาถนนกรมทางหลวง สาเหตุเกิดอุบัติเหตุหลัก เมาแล้วขับ รองลงมา ขับรถเร็ว

ข่าว ภาพ ปชส ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น