สรุป 4 วันสงกรานต์ คสช.ยึดรถดื่มแล้วขับแล้ว 5,212 คัน

16 เม.ย.- สรุป 4 วันสงกรานต์ คสช.ยึดรถดื่มแล้วขับแล้ว 5,212 คัน  

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กล่าวว่า ช่วงนี้ประชาชนจำนวนมากได้ทยอยเดินทางกลับจากการเฉลิมฉลองและท่องเที่ยวสงกรานต์ ทำให้การเดินทางในเส้นทางต่างๆ เริ่มหนาแน่นเป็นระยะ และคาดว่าจะหนาแน่นขึ้นเรื่อย ๆ คสช.ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรให้สะดวกที่สุดและทันต่อสภาพการใช้รถใช้ถนน ทั้งในสายหลัก และสายรอง  รวมทั้งทางลัด เพื่อให้มีการเปิดพื้นที่ผิวการจราจรและเพิ่มช่องทางพิเศษ เพื่อเร่งระบายการจราจรตามเส้นทางให้คล่องตัวที่สุด ควบคู่ไปกับการดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนด้านต่าง ๆ ตลอดเส้นทาง และยังคงเข้มงวดในมาตรการสร้างความปลอดภัย “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ”

สำหรับสถิติการตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในวันที่ 15 เมษายน 2560 มีดังนี้ ในส่วนรถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 88,715 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดไว้ 1,336  คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 53,758 คน สำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 87,685 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบขับขี่ไว้ 1,107 คน ยึดรถยนต์ 416  คัน ส่งผู้กระทำความผิด
ดำเนินคดี 45,144 คน

ช่วง 4 วันที่ผ่านมา วันที่ 12-15 เมษายน เจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิดในส่วนรถจักรยานยนต์ 240,004  ครั้ง รถโดยสารสาธารณะ และ รถยนต์ 216,590 ครั้ง  เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการ ดื่มไม่ขับไว้แล้ว 5,212 คัน แยกเป็นจักรยานยนต์ 3,969 คัน และรถยนต์ 1,243 คัน และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รถจักรยานยนต์ 164,584 คน  รถโดยสารสาธารณะ และ รถยนต์ส่วนบุคล 136,841 คน โดยรถที่ถูกควบคุมไว้นั้น เจ้าหน้าที่ได้ดูแลและจัดหาสถานที่เก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม ซึ่งเจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับคืนได้ตามเวลาที่กำหนด

มีการเปิดพื้นที่ผิวการจราจรเพิ่มช่องทางพิเศษ เพื่อเร่งระบายการจราจรตามเส้นทางให้คล่องตัวที่สุด

มีการเปิดพื้นที่ผิวการจราจรเพิ่มช่องทางพิเศษ เพื่อเร่งระบายการจราจรตามเส้นทางให้คล่องตัวที่สุด

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น