อีกไม่นาน ความสวยงามจะตามมา บึงทุ่งสร้าง

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์บึงทุ่งสร้าง โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการพูดคุยและนำเสนอรูปแบบ และของบประมาณจำนวน 140 ล้านบาท พื้นที่จำนวน 120 ไร่ ซึ่งโครงการนี้อยู่ในการดูแลของจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้เปิดประมูล  และจะมีการปรับปรุงเลนจักรยานที่สมบูรณ์แบบ ความยาวประมาณ 2.5 ก.ม.คู่นานไปกับทางวิ่ง มีความกว้างเลนส์ 8 เมตร (แบ่งเป็นเลนจักยาน 3 เมตร และเลนวิ่ง 5 เมตร) การก่อสร้างป้าย“ทุ่งสร้าง @ขอนแก่น” เพื่อเป็นแลนด์มาร์คสำหรับถ่ายภาพ การก่อสร้างที่จอดรถเพิ่มจำนวน 122 คันเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น