ผู้ว่าฯ ขอนแก่นวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ พุทธมณฑลอีสาน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น             นายสมศักดิ์   จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมอเนกประสงค์และอาคารประกอบ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ โครงการการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์และอาคารประกอบพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น  ได้รับงบประมาณปี 2560  ตามแผนบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศกลุ่มจังหวัด      โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด   ภายใต้กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยโครงการการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์และอาคารประกอบพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ใช้งบประมาณ 57 ล้านบาท   และมอบหมายให้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นหน่วยงานดำเนินการ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคาร   คสล 2 ชั้นกว้าง 27 เมตรยาว 81 เมตรชั้นล่างโล่งชั้นบนเป็นหอประชุมขนาดความจุ 1000 คนพร้อมลิฟท์โดยสาร มีพื้นที่ใช้สอย กว่า 4000 ตารางเมตร   ในงานได้นิมนต์พระคุณเจ้าพระเทพกิตติรังษีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น        พระเทพพุทธมุนีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น        พระราชปริยัติโสภณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง   โดยมี หน.ส่วนราชการ  และนายกฯ องค์การปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น