ผู้ว่าฯ ขอนแก่นวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ พุทธมณฑลอีสาน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น             นายสมศักดิ์   จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมอเนกประสงค์และอาคารประกอบ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ โครงการการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์และอาคารประกอบพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น  ได้รับงบประมาณปี 2560  ตามแผนบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศกลุ่มจังหวัด      โครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด   ภายใต้กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยโครงการการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์และอาคารประกอบพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ใช้งบประมาณ 57 ล้านบาท   และมอบหมายให้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นหน่วยงานดำเนินการ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคาร   คสล 2 ชั้นกว้าง 27 เมตรยาว 81 เมตรชั้นล่างโล่งชั้นบนเป็นหอประชุมขนาดความจุ 1000 คนพร้อมลิฟท์โดยสาร มีพื้นที่ใช้สอย กว่า 4000 ตารางเมตร   ในงานได้นิมนต์พระคุณเจ้าพระเทพกิตติรังษีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น        พระเทพพุทธมุนีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น        พระราชปริยัติโสภณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง   โดยมี หน.ส่วนราชการ  และนายกฯ องค์การปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น