ขนส่ง จัดรถ บขส เสริมจากวันละ 40 เที่ยว เพิ่มอีก 22 เที่ยวรองรับผู้โดยสารเดินทางกลับ

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนขอนแก่น เน้นขนส่งจังหวัดอำนวยความสะดวกให้ประชาชนหลังเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

การเดินทางของประชาชนกลับจากเล่นสงกรานต์ที่จังหวัดขอนแก่น ที่สถานีรถโดยสาร บขส.ขอนแก่น สาขา 1 ถนนประชาสโมสร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้มี ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาซื้อตั๋วรถโดยสารเพื่อเดินทางกลับไปทำงาน หลังกลับมาฉลองสงกรานต์ที่ขอนแก่น   พื้นที่อาคารผู้โดยสารเนืองแน่นไปด้วยผู้คนจำนวนมาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินทางกลับล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด    ทั้งนี้ บขส.ขอนแก่น ได้จัดรถเสริม เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง โดยทางขนส่งจังหวัดจัดรถโดยสารเพิ่มจากวันละ 40 เที่ยวอีก 22 เที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

ทางขนส่งจังหวัดจัดรถโดยสารเพิ่มจากวันละ 40 เที่ยวอีก 22 เที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น