สงกรานต์ขอนแก่น ปี 61 สุดคึก“สาดคักคัก สาดให้ม่วน”

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  เปิดตัวให้คนทั้งประเทศเห็นสงกรานต์ขอนแก่น 61 “สาดคักคัก สาดให้ม่วน” เตรียมพร้อมกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว

วันเสาร์ที่ 20  มกราคม 2561 เวลา 16.00  น. ณ โซนหมู่บ้านอีสาน สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร  นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมเป็นผู้แถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2561” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานประเพณีที่จัดขึ้นในพื้นที่ช่วงต้นปี 2560 สำหรับการจัดงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2561” ครั้งที่ 38

(Thailand Tourism Festival : TTF 2018) จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ กรุงเทพมหานคร (กทม.)   ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2561  ตั้งแต่เวลา 12.00 – 22.00 น.  ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร   ภายใต้แนวคิด “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” เพื่อจัดแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ หลากหลายแง่มุม ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยภายในงานนั้นมีกิจกรรมที่เป็นมนต์เสน่ห์ของดี เด่น ดังทั่วประเทศ ทั้งเหนือ อีสาน ตะวันออก กลาง ใต้ อาทิ ของกิน อาหารเจ้าเด็ด อาหารถิ่นเลื่องชื่อ สินค้าที่ระลึก OTOP เลื่องชื่อ ชมการแสดงจากศิลปินชื่อดัง การแสดงทางวัฒนธรรม พร้อมร่วมสนุก “ชม ชิม ชอป ช่วย แชร์” ใน 10 โซนไฮไลท์ และกิจกรรมของทุกภาค

การจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2561” ในวันนี้  ประกอบด้วยผู้แถลงข่าว จำนวน 5 ท่าน  ประกอบด้วย นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  กล่าวถึงกิจกรรมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561  อีกทั้งยังมีผู้ร่วมแถลงข่าวอีก 4 ท่าน  คือ นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวถึงศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีสานกลาง กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวถึงงานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูนลานฯ นายประสาทพร สีกงพลี นายกเทศมนตรีตำบลนาดูน กล่าวถึงงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน และนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล้าวถึงงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด

สำหรับการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ผูกมิตรไมตรีระหว่างคนในชุมชน  ซึ่งมีแนวคิด คือ  เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองสู่ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย   โดยการนำเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่น คือ วัฒนธรรมเสียงแคน  เหลืองอร่ามดอกคูนบาน   มนต์เสน่ห์ความงดงามในวิถีชีวิตของคนขอนแก่น  เชื่อมโยงกันด้วยสายน้ำที่ชุ่มเย็นผ่านการจัดงานสงกรานต์

โดยการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว  ประจำปี 2561  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2561  ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “สาดคักคัก  สาดให้ม่วน” โดยแบ่งการจัดงานเป็น 2  พื้นที่ คือ

  1. พื้นที่บริเวณริมบึงแก่นนคร   ระหว่างวันที่ 8 – 12  เมษายน 2561  โดยการให้ความสำคัญกับการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแสดงกิจกรรมพื้นบ้านวิถีอีสาน ได้แก่ การประกวดลำซิ่งชิงแสน (กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน) สินค้า OTOP การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำ-หนังจอยักษ์ฟรี
    สำหรับในวันที่ 13 เมษายน 2561  กิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยพิธีทำบุญตักบาตร-สรงน้ำพระพุทธรูป   และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที

  2. พื้นที่บริเวณถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์)  ระหว่างวันที่ 12 – 15  เมษายน 2561  โดยการให้ความสำคัญกับการจัดงานเกี่ยวกับการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นอีสานอยู่ด้วย ได้แก่ การหลอมรวมพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่กับพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับที่วัดธาตุพระอารามหลวง (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) ความสวยงามและอลังการของขบวนแห่พระพุทธพระลับ-พระพุทธอภัยมงคลสมังคี (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) และขบวนแห่สงกรานต์สินไซ เนรมิตพื้นที่บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมือง ให้เป็น “เกาะวัฒนธรรม” มีการประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 20 คุ้มวัดในเขตเมืองขอนแก่น  ม่วนซื่นสร้างสามัคคีกับวัฒนธรรมท้องถิ่นรำวงย้อนยุคของพี่น้องประชาชน 4 เขต 95 ชุมชน กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน(การนำผลิตภัณฑ์ที่ท

ข่าว ภาพ เพจ เทศบาลนครขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น