เชิญเที่ยวงานบุญกุ้มช้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ 18 – 22 มกราคม 2561

บรรยากาศงานบุญกุ้มช้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ 18 – 22 มกราคม 2561 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น
ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานและร่วมรำบวงสรวงงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ของดีอำเภอบ้านไผ่ จากนั้นได้เป็นประธานเปิดงาน บุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ซึ่งทางอำเภอบ้านไผ่ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2561 การจัดงานครั้งนี้เพื่อสืบสานอนุรักษ์เผยแพร่ขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของคนภาคอีสานหรือ ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เดือนนี้เป็นเดือนยี่ตามประเพณีอีสานทางภาคอีสานจะมีการนำข้าวที่เก็บเกี่ยวมารวมกันเรียกว่า บุญคูนลาน หรือบุญกุ้มข้าวใหญ่ สำหรับบุญคูณลานหมายความว่าเพิ่มข้าวให้เป็นทวีคูณ หรือทำให้มากขึ้น ส่วนคำว่า ลาน คือสถานที่สำหรับนวดข้าว การนำข้าวที่นวดแล้วกองขึ้นให้สูง เรียกว่า คูณลาน เมื่อถึงเดือนยี่ หรือเดือนสองจะมีพิธีสู่ขวัญข้าวหรือมีบุญประเพณีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรรม และเชื่อว่าจะทำให้ข้าวในนาอุดมสมบูรณ์ในปีต่อไป
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ปราสาทข้าว พิธีสู่ขวัญข้าว การประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ นอกจากนั้นก็มีนิทรรศการแสดงและจำหน่ายของดีอำเภอบ้านไผ่ด้วย ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นคัดสรรสินค้าชุมชนจากตลาดประชารัฐที่เป็นของดีอำเภอบ้านไผ่มาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้มาร่วมชมงาน สำหรับงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ของดีอำเภอบ้านไผ่เป็นหนึ่งในปฏิทินท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยาเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น