ผู้ว่าฯ ขอนแก่น นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญอุทิศแด่หลวงพ่อคูณ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่อาคารเรียนรวมชั้น 7 คณะแพทย์ศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น      นายสมศักดิ์    จังตระกูล    ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีทำบุญ ปัณรสีติถี  พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณ   ปริสุทโธ   โดยนำพุทธศาสนิกชน  ลูกศิษย์ คณาจารย์และบุคลากรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ร่วมประกอบพิธีถวายภัตตาหาร เพล  แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูปเนื่องในพิธีทำบุญประจำเดือน    ซึ่งหลวงพ่อคูณ  ได้บริจาคสรีระสังขารให้กับคณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หลังมรณภาพเพื่อให้นิสิตนักศึกษาภาควิชาแพทย์ศาสตร์   ได้ศึกษาและได้รำลึกถึงคุณความดีของหลวงพ่อคูณที่ได้ยึดถือและปฏิบัติโดยตลอดทั้งในขณะที่ดำรงสมณะ  และจวบจนมรณภาพไปแล้วยังได้ทำพินัยกรรมระบุมอบสรีระสังขารให้เป็นประโยชน์ แก่นิสิตคณะแพทย์ศาสตร์  ได้ทำการศึกษาการนำความรู้ จากการศึกษาอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อคูณ     เพื่อไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์หลังสำเร็จการศึกษาต่อไป

ทางด้านนายสมศักดิ์   จังตระกูล   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ ทางคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน และคณบดี  คณะแพทยฯ  มข  จะได้นำข้อมูลทั้งหมดไปเสนอในที่ประชุมกรมการจังหวัดของจังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 29 มกราคมนี้ โดยทั้งสองจังหวัด คือขอนแก่นและนครราชสีมาจะจัดงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อคูณ ในปี 2561 นี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น