เปิดแล้ว งานเกษตรภาคอีสาน ปี 61 ปีนี้เกษตรอินทรีย์ 4.0

วันนี้(26 มกราคม 2561) นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดมาแล้ว 28 ปี สำหรับพิธีเปิดงานได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยเข้ามามีส่วนร่วมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลโดยใช้โดรนที่ผลิตจากนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นเพื่อนำมาฉีดยาฆ่าแมลงหรือฉีดฮอร์โมนให้กับพืชโดยไม่ใช้แรงงานคนและปลอดภัยจากสารเคมีเป็นผลงานวิจัยนวัตกรรมของเยาวชนขอนแก่นสร้างความตื่นตาให้ผู้มาชมงาน การจัดงานครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน    รวมไปถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กระตุ้นให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา สนใจอาชีพเกษตรสู่การเป็นครัวของโลก สนองต่อนโยบายของรัฐบาลการเกษตรยุค 4.0 เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนเป็นงานที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรจากทุกภาคส่วน สู่ภาคการเกษตรได้อย่างครบวงจร อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สมดังนโยบายของรัฐบาล สำหรับงานเกษตรภาคอีสานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่นและภายในงานนี้ได้มีการจัดงานวัน กระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ด้วยและเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมปศุสัตว์เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น