ขอนแก่นจัดงานวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน

วันที่ 7 ก.พ.2561  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนเป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนของจังหวัดขอนแก่น ที่กองร้อย อส.จังหวัดขอนแก่น ภายในงานมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ อส.ที่ล่วงลับไปแล้วสำหรับปี 2560 กองร้อย อส.ที่มีผลงานเด่นเป็น กองร้อยมาตรฐานได้แก่กองร้อย อส. อำเภอเขาสวนกวางในงานนี้มีพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้กับผู้บังคับกองร้อย อส.ดีเด่นจำนวน 8 คน นอกจากนี้ก็มีการมอบมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร สมาชิกอาสารักษาดินแดน ที่เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย มีการผ้าห่มกันหนาวให้กับ อาสาสมัครรักษาดินแดนทุกคนเพื่อคลายความหนาวเย็นซึ่งปีนี้อากาศหนาวกว่าทุกปี จากนั้นผู้ว่าราชการได้อ่านสาร์นจากผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนเนื่องในวันคล้ายวันอาสารักษาดินแดน สำหรับสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นในอดีตได้ประกอบวีรกรรมในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นวีรกรรมที่ป่าดงมูล อำเภอกระนวน วีรกรรมการต่อสู้ที่ป่าดงลานอำเภอสีชมพู และที่อำเภอเขาสวนกวาง เป็นกองกำลังที่ช่วยปกป้องประชาชนควบคู่มากับตำรวจ ทหาร ปัจจุบันได้ปรับภารกิจมาเป็นการบริการประชาชน การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ และภารกิจปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า และการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ร่วมแรงร่วมใจกับทุกฝ่ายเป็นพลังแผ่นดินสร้างหมู่บ้านให้เข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด อย่างยั่งยืน ดำรงไว้ซึ่งความสงบสุขของคนไทย

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น