มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยส่งเสริมเยาวชนต้นแบบมอบทุนการศึกษาภาคอีสาน ที่ขอนแก่น

มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยส่งเสริมเยาวชนต้นแบบมอบทุนการศึกษาทั่วไทย
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุนทร  อรุณานนท์ชัยประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยให้เกียรติเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษา  ที่มีความประพฤติดีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จำนวน 41 ทุนทุนละ 15,000 บาทให้แก่นิสิตนักศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร   มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ที่เทสโก้โลตัสสาขาขอนแก่น 1 โดยการมอบทุนในปีนี้เป็นปีที่ 16 ที่มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยมอบ ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง นายสุนทร อรุณานนท์ชัย  ประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยกล่าวว่า   ทางเทสโก้ เป็นห้างสรรพสินค้าเพื่อคนไทย   ตั้งอยู่ในทุกท้องที่ทั่วประเทศ   เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือแก่นิสิตนักศึกษาทางเทสโก้จึงมีนโยบายที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา  ที่ท้องที่ ที่ห้างเทสโก้ เปิดบริการ  โดยเทสโก มอบทุนไปแล้ว ทุกภาค  และภาคอีสาน เป็นภาคสุดท้าย  การที่ห้างเทสโก  อาศัยอยู่ในชุมชนซึ่ง ห้าง ทำธุรกิจ กับชุมชนนั้นถ้าคนในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ห้างสรรพสินค้าก็อยู่ได้  เพื่อเป็นการตอบแทน และพึ่งพาซึ่งกันและกันเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น