เริ่มแล้วงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ภาคอีสาน

16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าขอนแก่น  นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต   อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิด งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานมหกรรม แพทย์แผนไทยอีสาน สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาตามรอยพ่อ   กิจกรรมก่อนเปิดงาน มีการมอบใบประกาศให้กับหมอพื้นบ้านจากเขตสุขภาพที่ 7,8,9,10  ด้วย สำหรับการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ นำเสนอองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ ในงานมีการนำภูมิปัญญาพื้นบ้านหรือที่เราเรียกกันว่าศาสตร์ หรือปราชญ์ชาวบ้านมารรวมไว้ในจุดเดียว การจัดงานครั้งนี้มีการนำมาแสดงและให้บริการกับผู้ที่รักษ์สุขภาพและผู้ที่รักในความเป็นภูมิปัญญาประจำถิ่น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาธิบำบัด,กัวซา หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการฝังเข็ม ทั้งหมดนำมารวมกันที่นี่เป็นการนำเสนอภูมิปัญญาไทยที่ก้าวไกลสู่การเป็นมรดกโลกต่อไปในอนาคตโดยแยกพื้นที่จัดงานออกเป็น 8 พื้นที่หลักเพื่อให้ผู้ที่รักษ์สุขภาพนั้นสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์หรือขอรับคำปรึกษาได้โดยตรง อย่างไรก็ตามยังคงมีการนำผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ที่น่าสนใจมาจัดแสดงด้วยและคัดสรรผลงานในภาคอีสาน20 จังหวัด สำหรับงานมหกรรมแพทย์แผนไทยอีสาน สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาตามรอยพ่อ จัดระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2561

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น