สคร 7 ประชุมเครือข่ายสื่อสาธารณะ

22 กุมภาพันธ์ 2561 นางลักษณา หลายทวีวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานเปิดประชุมเครือข่ายสื่อสาธารณะ  ซึ่งมีสื่อมวลชนในจังหวัดขอนแก่น ทั้งสื่อหลัก  สื่อชุมชน  อสม  และ จนท ด้านประชาสัมพันธ์ จาก โรงพยายาลชุมชน  สาธารณสุข โรงพยายาลศูนย์  เข้าร่วมประชุกว่า 50 คน

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น