ผู้ว่า ขอนแก่นแจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

นายสมพล  ภูมิทัต  ปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่น ประกาศ พื้นที่ กำหนดโรคระบาดชั่วคราว ในท้องที่ เขตชุมชนโนนหนองวัด 4 เทศบาลนครขอนแก่น  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้ได้พบสุนัขเป็นโรคระบาดชนิดโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies) ซึ่งเป็นโรคระบาดชนิดร้ายแรง อาจติดต่อไปสู่คน โค  กระบือ  สุนัข  แมว  หนูหรือสัตว์เลี้ยง ที่เลี้ยงลูก ด้วยนมชนิดอื่น   ได้ทางปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่นได้ประกาศในเขตพื้นที่ โรคระบาดสัตว์ ได้แก่ทิศเหนือจรจด เทศบาลเมืองศิลา  ทิศใต้จดเทศบาลเมืองเก่า  ทิศตะวันออกจดเทศบาลตำบลพระลับและทิศตะวันตกจดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้ดูเลตนเอง   สัตว์เลี้ยง  และเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยง อย่างใกล้ชิด

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น