ผู้ว่าฯ ขอนแก่น รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หลังจากพบการระบาดในเทศบาลนครขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หลังจากพบการระบาดในเทศบาลนครขอนแก่น
วันนี้ 28 ก.พ.2561 ที่บริเวณเทศบาลนครขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นจัดขึ้นเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดขอนแก่น หลังพบว่า ขณะนี้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้เจอปัญหาโรคพิษสุนัขและได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ระบาดโรคสัตว์ชั่วคราว เนื่องจากตรวจพบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ทางจังหวัดขอนแก่นได้ควบคุมโรคด้วยการสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง รวมถึงให้ อสม.ประจำหมู่บ้าน ตำบล เดินเคาะประตูบ้านทุกหลังเพื่อสอบถามถึงการสัมผัสกับสุนัข และแจ้งเตือนว่าหากถูกสุนัขและแมวข่วนหรือกัดให้รีบไปฉีดวัคซีนโดยด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งอยากให้ประชาชนมีความสบายใจได้ว่าทางจังหวัดได้มีมาตรการที่เข้มงวด และขณะนี้พบเพียงสุนัขที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเท่านั้น ยังไม่มีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแต่อย่างใด
นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนฟรีให้กับสุนัขและแมวภายในเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ประชาชนสามารถนำสุนัขและแมวเข้ามารับบริการได้ และในวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2561 จะออกหน่วยรับฉีดวัคซีนฟรีที่บริเวณริมบึงแก่นนคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น