ผู้ว่าฯ ขอนแก่น รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หลังจากพบการระบาดในเทศบาลนครขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หลังจากพบการระบาดในเทศบาลนครขอนแก่น
วันนี้ 28 ก.พ.2561 ที่บริเวณเทศบาลนครขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นจัดขึ้นเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดขอนแก่น หลังพบว่า ขณะนี้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้เจอปัญหาโรคพิษสุนัขและได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ระบาดโรคสัตว์ชั่วคราว เนื่องจากตรวจพบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ทางจังหวัดขอนแก่นได้ควบคุมโรคด้วยการสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง รวมถึงให้ อสม.ประจำหมู่บ้าน ตำบล เดินเคาะประตูบ้านทุกหลังเพื่อสอบถามถึงการสัมผัสกับสุนัข และแจ้งเตือนว่าหากถูกสุนัขและแมวข่วนหรือกัดให้รีบไปฉีดวัคซีนโดยด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งอยากให้ประชาชนมีความสบายใจได้ว่าทางจังหวัดได้มีมาตรการที่เข้มงวด และขณะนี้พบเพียงสุนัขที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเท่านั้น ยังไม่มีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแต่อย่างใด
นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนฟรีให้กับสุนัขและแมวภายในเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ประชาชนสามารถนำสุนัขและแมวเข้ามารับบริการได้ และในวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2561 จะออกหน่วยรับฉีดวัคซีนฟรีที่บริเวณริมบึงแก่นนคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น