เปิดตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรดที่ขอนแก่น

เปิดตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรดที่ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้าง tesco lotus extra ขอนแก่นนายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายคำนวณ   สุวรรณดีอ พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรดเพื่อให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการตลาดประชารัฐของจังหวัดขอนแก่น   ตามนโยบายของรัฐบาลได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายประกอบด้วยสินค้าเกษตร   ผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชนแปรรูปอาหาร   สมุนไพร  ขนม  เสื้อผ้าของใช้ของตกแต่งบ้านจำนวน 23 ราย  ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึง 3 มีนาคม 2561 ที่ห้างโลตัส Extra ขอนแก่น
นายณัฐพงศ์  เสนาณรงค์   ผอ. กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่าการเปิดตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด   มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ตลาดใหม่ขยายพื้นที่ตลาดเดิมเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีโอกาสค้าขายส่งเสริมให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่ค้าขายและเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนตามโครงการตลาดประชารัฐซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้รับลงทะเบียนมา ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา               ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือ 3 ฝ่ายในการจัดงานระหว่างห้างเทสโก้โลตัสสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและจังหวัดขอนแก่น จะจัดขึ้นในห้างโลตัสทั้ง 3 สาขาได้แก่โลตัส extra ขอนแก่น  สาขาหนองเรือและสาขาชุมแพ  โดยกำหนดจัดครั้งละ 4 วันเดือนละ 1 ครั้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน 2561 ตามสาขาของห้างทั้ง 3 สาขาซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าร่วมโครงการกว่า 55 รายหมุนเวียนกันไปจำหน่ายสินค้าตามวันเวลาที่ห้างกำหนด

เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนตามโครงการตลาดประชารัฐซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้รับลงทะเบียนมาเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น