ขอนแก่นวางมาตรการเข้มข้น ดูแลประชาชน ช่วงเดินทางกลับ

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า   จังหวัดขอนแก่นประกาศจังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 5 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสงกรานต์ ปี 2560  และขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ช่วงเดินทางกลับของประชาชน  ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการณรงค์  มอบหมายแนวทางการดำเนินการทุกส่วนตามคำสั่งจังหวัด  โดยเฉพาะเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมาย การขับรถเร็ว เมาแล้วขับไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวมหมวกกันน็อคและการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัยรวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการขับขี่สู่ประชาชนในพื้นที่ ในการขับขี่อย่างต่อเนื่อง           ปรับแผนย้ายจุดตรวจบริการจุดอำนวยความสะดวกบนถนนสายหลัก สายรองให้เหมาะสมกับสถานการและการเดินทางของประชาชน  โดยเน้นเรียกตรวจเพื่อพูดคุยสอบถามแนะนำตักเตือนพร้อมดูสภาพความพร้อมของผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทาง  รวมทั้งพิจารณาเปิดช่องทางพิเศษจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง

โดยเฉพาะเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมาย การขับรถเร็ว เมาแล้วขับไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวมหมวกกันน็อคและการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น