ขอนแก่นวางมาตรการเข้มข้น ดูแลประชาชน ช่วงเดินทางกลับ

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า   จังหวัดขอนแก่นประกาศจังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 5 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสงกรานต์ ปี 2560  และขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ช่วงเดินทางกลับของประชาชน  ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการณรงค์  มอบหมายแนวทางการดำเนินการทุกส่วนตามคำสั่งจังหวัด  โดยเฉพาะเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมาย การขับรถเร็ว เมาแล้วขับไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวมหมวกกันน็อคและการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัยรวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการขับขี่สู่ประชาชนในพื้นที่ ในการขับขี่อย่างต่อเนื่อง           ปรับแผนย้ายจุดตรวจบริการจุดอำนวยความสะดวกบนถนนสายหลัก สายรองให้เหมาะสมกับสถานการและการเดินทางของประชาชน  โดยเน้นเรียกตรวจเพื่อพูดคุยสอบถามแนะนำตักเตือนพร้อมดูสภาพความพร้อมของผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทาง  รวมทั้งพิจารณาเปิดช่องทางพิเศษจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง

โดยเฉพาะเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมาย การขับรถเร็ว เมาแล้วขับไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวมหมวกกันน็อคและการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น