ขอนแก่นพร้อม จัดงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อคูณ 29 มค 62 เตรียมสถานที่รองรับคนเรือนแสน

จังหวัดขอนแก่น แถลงความพร้อมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่หลวงพ่อคูณ  สร้างเมรุลอยสีขาวขนาดใหญ่ที่สุด ติดกับพุทธมณฑลอีสานศิษยานุศิษย์ปลื้มสมเกียรติ สืบเนื่องจาก พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ถึงแก่มรณภาพ เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สิริอายุ 91 – 92 ปี พรรษา 71 พรรษา และได้บำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นได้เป็น ครูใหญ่ ให้กับ นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ซึ่งจะครบกำหนดที่ศึกษาเรียนรู้สรีระสังขารหลวงพ่อคูณในเดือนมิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย พระธรรมวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อคูณ ขันติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9     รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ม.ขอนแก่น       รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์     รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น    และ นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่แทน ผวจ.นครราชสีมา     ได้มีการแถลงข่าว การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ (พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ณ นายสมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่าหลังหลวงพ่อคูณมรณภาพเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.45 น. ด้วยอายุ 92 ปี ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับอนุญาตให้ดำเนินตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณ ในการนำสรีระสังขารหลวงพ่อคูณมาบำเพ็ญกุศล และมอบให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาเรียนรู้โดยสรีระสังขารหลวงพ่อคูณได้เคลื่อนสู่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อ วันที่ 24 พ.ค. 2558 และนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ศึกษาเรียนรู้เป็นคุณอันเอนกอนันต์เรื่อยมา ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2561 นี้จะสิ้นสุดกระบวนการจัดการเรียนการสอน และจะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษต่อไป                ด้าน รศ.ดร.กิตติชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า เพื่อดำเนินตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อ คูณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะทำงานฯ ได้กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ในวันอังคารที่ 22 – 28 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น   โดยเมรุลอยหลวงพ่อคูณออกแบบให้สอดคล้องกับประเพณีโบราณของอีสานสำหรับพระสงฆ์ที่มีสมณะสูงได้ออกแบบเป็นรูปนกหัสดีลิงค์เทินบุษบกสีขาวบริสุทธิ์ทั้งหลัง           ซึ่งเป็นการจินตนาการถึงสวรรค์ บนฐานแปดเหลี่ยม สูง 22.6 เมตร และฐานเมรุกว้าง 16 เมตร ประดับประดาด้วยสรรพสัตว์ต่าง ๆ จากเขาพระสุเมรุ จำลองตามคติในพระพุทธศาสนา มีรูปทรงและลวดลายที่          เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวอีสาน           หลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สถานที่ตรงนี้จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และได้วางแผนการก่อสร้างอนุสรณ์สถานครอบไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณงามความดีให้ศิษยานุศิษย์สามารถเข้าสักการะได้ โดยรูปแบบทางสถาปัตยกรรม จะใช้สีขาวเป็นสัญลักษณ์ มีรูปแบบประยุกต์ เรียบง่าย สมถะ สันโดษ บรรยากาศภายในใช้แสงเป็นสัญลักษณ์แห่งนิพพาน             ด้าน พระครูคชสารวรานุสิฐ เจ้าคณะตำบลด่านนอก วัดหนองหัวช้างชัยรังสี ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการวัดบ้านไร่ กล่าวว่า ในการที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ม.ขอนแก่น เตรียมจัดพิธีพระราชทานเพลิงครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ คือ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ตนในฐานะเป็นศิษยานุศิษย์และเป็นศิษย์เอกของท่าน พร้อมด้วยศิษย์ของท่านจำนวนมาก พอใจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสถานที่การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) รูปแบบและแนวคิดในการก่อสร้างเมรุลอย และรูปแบบแนวคิดในการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ขอขอบคุณที่จังหวัดขอนแก่นและ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เห็นความสำคัญของหลวงพ่อคูณที่อยู่ในใจและความเคารพนับถือของชาวโคราชและคนไทยทั้งประเทศ

โดยเมรุลอยหลวงพ่อคูณออกแบบให้สอดคล้องกับประเพณีโบราณของอีสานสำหรับพระสงฆ์ที่มีสมณะสูงได้ออกแบบเป็นรูปนกหัสดีลิงค์เทินบุษบกสีขาวบริสุทธิ์ทั้งหลังเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น