ผู้ว่า ฯขอนแก่น  สั่งการเร่งผลักดันน้ำจากบึงหนองโคตร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับน้ำท่วมในหน้าฝน

ที่ จังหวัดขอนแก่น  สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดสถานีสูบน้ำ บึงหนองโคตร แลพลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำบริเวณประตูระบายน้ำ ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินการเปิดทางน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำวางแผนป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และเทศบาลนครขอนแก่น  จึงให้หน่วยงานร่วมกันวางแผนรับมือ ซึ่งหลังสงกรานต์คาดว่าฝนจะเริ่มตกลงมามากขึ้น ประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำฝนปีนี้จะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว จึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับมือป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจและชุมชนเมือง โดยตามแผนงาน เบื้องต้นจะดำเนินการสูบน้ำระบายออกจากบึงหนองโคตรจำนวน 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำใหม่ที่จะเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคม  พร้อมกับให้ทางเทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลข้างเคียง เขตเมือง ได้ดำเนินการสำรวจเส้นทางระบายน้ำ ทำความสะอาดท่อทางระบายน้ำที่อุดตัน และให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกัน.เพื่อป้องกันน้ำท่วมในหน้าฝนนี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น