โครงการ ปลูกป่าในเมืองขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับศิลปิน  คุณนภ พรชำนิ ได้แถลงข่าวการจัดงาน  ปลูก ” อนาคต ”  ปลูกป่าในเมืองขอนแก่น  รับชมคอนเสิร์ต ที่สุดยอดจากศิลปินระดับประเทศ

ทั้งนี้คอนเสิร์ต  จัดในอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคมนี้   ที่สนามกลางแจ้ง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)    เริ่มงานเวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ชมฟรี  ทั้งนี้การปลูกป่า ในเมืองขอนแก่น เป็นกิจกรรมตาม  โครงการป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย      ทั้งนี้โครงการ ป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้คนอยู่ร่วมกับป่า สร้างป่า ดูแลป่า ปลูกป่า สร้างป่าชุมชน ทำป่าในเมือง ปลูกไม้ยืนต้นในเขตเมืองให้มากขึ้น โดยเลือกพื้นที่มีความเหมาะสมอยู่ใกล้ชุมชมเพื่อดำเนินโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย   โดยภาครัฐร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนดำเนินงานภายใต้การมุ่งเน้นการพัฒนาที่คำนึงถึงเรื่องความสมดุลกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น ในรูปแบบของพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ด้วยการดำเนินโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ผืนป่าในเขตเมืองเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น