นายกเทศมนตรี ฯขอนแก่นเปิดสถานีดับเพลิงให้บริการน้ำเหตุประปาไม่ไหล

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น สั่งการเปิดสถานีดับเพลิง 3 แห่ง บริการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหลทั่วเมืองขอนแก่น
จากกรณีน้ำประปาไม่ไหลทั่วเมืองขอนแก่น ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้สั่งการและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯเทศบาลนครขอนแก่น เปิดสถานีดับเพลิงเพื่อให้บริการน้ำแก่ประชาชนที่เดือดร้อน โดยมีการบริการน้ำ 3 แห่ง ดังนี้
1. สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ (บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น)
2. สถานีดับเพลิงเมืองเก่า (บริเวณริมบึงแก่นนคร ติดวัดกลางเมืองเก่า)
3. สถานีดับเพลิงทุ่งสร้าง (บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย บึงทุ่งสร้าง)
แต่เนื่องจากว่า พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งทางเทศบาลไม่สามารถนำรถไปให้บริการกับทุกครัวเรือนได้ เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับน้ำเพื่ออุปโภคได้ ณ สถานีดับเพลิงทั้ง 3 แห่ง ข้างต้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น