ปิดฉากได้อย่างสวยงามงานเสน่ห์อีสานย้อนวันวานสืบสานวัฒนธรรมไทย

ทั้งนี้วันสุดท้ายการจัดงาน  นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดละครสั้น ส่งเสริมภูมิปัญญาค่านิยม 10  ประการ :ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของชาวจังหวัดขอนแก่น ณ เวทีกลาง ในงาน “เสน่ห์อิสาน ย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมไทย”  พร้อมเยี่ยมชมให้กำลังใจ และสอบถามการจัดในครั้งนี้ทั้ง ๑๐ เสน่ห์วิถีอีสาน  ณ บริเวณสวนรัชดานุสรณ์  จังหวัดขอนแก่น ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความเห็น โดยผู้ร่วมงาน บอกว่า เป็นการจัดงานที่ดีมาก อยากให้จัดเป็นงานประเพณีวัฒนธรรม ของจังหวัดขอนแก่น  .ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ชื่นชม และพอใจกับการได้ร่วมกิจกรรม ตามโซนต่าง   และจากการสอบถามผู้ประกอบกาและชุมชนคุณธรรม ที่นำผลิตภัณฑ์มาสาธิตและจำหน่าย พอใจในรายได้คุ้มค่ากับการเดินทาง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้    ทั้งนี้จากการสอบถามพบว่างานนี้.ควรจัดงานอย่างน้อย 5 วัน และควรจัดในช่วงฤดูหนาว หรือ ช่วงบุญเดือนยี่  บุญข้าวจี่ เดือนสามเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น