สาธารณสุข ขอนแก่น เตือน ประชาชนเฝ้าระวังป้องกันและหยุดการระบาดของโรคที่นำโดยยุงลาย

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
เตือน ประชาชนเฝ้าระวังป้องกันและหยุดการระบาดของโรคที่นำโดยยุงลาย ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในปี 2561 ด้วยมาตรการ “3-เก็บ-ป้องกัน-3-โรค”

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนชน ให้ดูแลสุขภาพอนามัย ให้แข็งแรง เร่งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันและหยุดการระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและเป็นอันตรายถึงตาย
นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ประเทศของเราได้เข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งจะมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นหลายโรค โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกที่นำโดยยุงลายที่หยุดการระบาดมาแล้วสองปี ปีนี้แนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา จำนวนผู้ป่วยในระดับประเทศสูงเกินกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบการระบาดนอกพื้นที่การระบาดตามฤดูกาล พบผู้ป่วยแล้วกว่า 11,000 ราย เสียชีวิต จำนวน 23 ราย ซึ่งมากผิดปกติ กลุ่มเสี่ยงสูงได้แก่ เด็กเล็กและผู้สูงอายุ โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีภาวะอ้วน มีโรคเรื้อรังประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง คาดว่าทั้งปีจะมีผู้ป่วยมากถึง 81,000 ราย โดยในช่วงเดือน มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม คาดจะมีผู้ป่วยทั้งประเทศสูงถึง 10,000 ราย สำหรับจังหวัดขอนแก่น สถานการณ์โรค ไข้เลือดออกตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวมจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกรายเดือน ยังคงต่ำกว่าค่ามัธยฐาน รายเดือน แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดภาคการศึกษา และเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูฝน ทำให้มีแนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสริมทำให้ยุงลายสามารถขยายพันธุ์ในสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่น ได้มีแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังโรค คือ เน้นย้ำบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน ให้วินิจฉัยสงสัยโรคไข้เลือดออก และพิจารณารับไว้เป็นผู้ป่วยในตามเกณฑ์ สื่อสารคลินิก ร้านขายยา หากพบผู้ป่วยมีอาการที่ต้องสงสัยไข้เลือดออกให้ส่งไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลทันที จัดตั้งทีมตระหนักรู้สถานการณ์โรคไข้เลือดออก วิเคราะห์ข้อมูลการเกิดโรค รวมถึงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข หากพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกินกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและมีการระบาดต่อเนื่องเกินกว่า 28 วัน อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในสถานที่สำคัญ เช่น สถานที่ราชการ โรงเรียน วัด อย่างต่อเนื่องในฤดูฝน
นายแพทย์พีระ กล่าวต่อไปว่า ยุงลาย 1 ตัวนั้นสามารถออกลูกได้ประมาณ 500 ตัว สามารถนำโรคระบาดอันตรายมาสู่คนได้ถึง 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย แต่สามารถป้องกันการระบาดได้ง่ายๆด้วยการลดจำนวนผู้ป่วยไม่ให้เกินค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5ปี ภายในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมตลอดช่วงฤดูฝน ด้วยมาตรการ“3-เก็บ-ป้องกัน-3-โรค” คือ1.เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่อยู่อาศัยของยุงลาย 2.เก็บขยะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ หากมีอาการป่วยหรือพบเห็นผู้มีอาการสงสัยในช่วงการระบาด ให้ปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 หรือ สำนักโรคติดต่อทั่วไป โทร.02-590-3177-8 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกันเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น