กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดกิจกรรม ดินแดนผ้าไหม สายใยข้าวคุณภาพ

                          24 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมพูลแมนขอนแก่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดงาน ดินแดนผ้าไหม สายใยข้าวคุณภาพ   โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมนำเสนอความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และโลจิสติกส์ การพัฒนา SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการ เพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ หรือกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ร่วมกับ ภาคเอกชน โดยในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมกลุ่มจังหวัด, กิจกรรมพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายข้าว และกิจกรรมพัฒนาการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแก่อุตสาหกรรมข้าว
                         สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน และการจัดแสดงเผยแพร่ผลงาน ผลิตภัณฑ์ไหม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่ได้รับการพัฒนาจากการเข้าร่วมโครงการฯ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว จำนวน 16 ผลิตภัณฑ์ อาทิ มาร์กข้าว ขนมปังจากแป้งข้าวหอมมะลิ น้ำเต้าหู้ไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนียวทุเรียนอบแห้ง และการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหม มีการเดินแบบผ้าไหมสวยๆ จาก 4 จังหวัดทั้งผ้าไหมหมี่ขิดขอนแก่น ผ้าไหมสาเกดร้อยเอ็ด ผ้าไหมแพววากาฬสินธุ์ ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากสารคาม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการแปรรูปจากข้าว ผู้ประกอบการแปรรูปจากผ้าไหม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน

มาร์กข้าว ขนมปังจากแป้งข้าวหอมมะลิ น้ำเต้าหู้ไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนียวทุเรียนอบแห้ง และการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหม มีการเดินแบบผ้าไหมสวยๆ จาก 4 จังหวัดทั้งผ้าไหมหมี่ขิดขอนแก่น ผ้าไหมสาเกดร้อยเอ็ด ผ้าไหมแพววากาฬสินธุ์ ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากสารคาม

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น