ผู้ว่าฯขอนแก่น ขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือเล่นสงกรานต์ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอบคุณประชาชนให้ความร่วมมือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย   และสถิติเสียชีวิตลดลงจากปี 2559   พร้อมออกประกาศจังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 6  รณรงค์สร้างวินัยการขับขี่ที่ปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฏหมายในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒธรรมความปลอดภัยในกับประชาชนรวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอบคุณประชาชนให้ความร่วมมือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย   และสถิติเสียชีวิตลดลงจากปี 2559เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น