รองนายกฯ หนุนการสร้างรถไฟฟ้ารางเบา LRT ขอนแก่นให้ได้

พล.อ.อ.ประจิน”หนุนการสร้างรถไฟฟ้ารางเบา LRT ขก. ให้ได้

ข่าว ภาพ เพจ เทศบาลนครขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น