ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ร่วมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่สำนักงาน  บริษัท    อสมท  จำกัด  มหาชน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ  อสมท ร่วมใจปลูกต้นไม้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม โดยมีนายสมศักดิ์  จังตระกูล   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ที่มีสำนักงานในพื้นที่ ใกล้เคียงกับอสมท เช่น โรงเรียนกีฬา ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงา    นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีสถานีตำรวจเมืองไหม มหาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และโรงพยาบาลขอนแก่น 2   ร่วมงานด้วย  ในงานมีประชาชนชาวบ้านพรหมนิมิต และนักเรียนโรงเรียนกีฬา รวมทั้ง ข้าราชการ ที่หน่วยงานที่มีหน่วยงาน ในตำบลโคกสี ร่วมกันปลูกต้นไม้  กว่า 200 ต้น โดยพันธุ์กล้าไม้ ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ บริษัท SCG ก็ได้สนับสนุนปุ๋ย และน้ำดื่ม ร่วมในงานด้วย   ซึ่งพันธุ์กล้าไม้ที่ปลูก เป็นไม้ป่า เช่น ต้นพยุง ต้นยางนา เป็นต้น

ทั่งนี้สำนักงาน บมจอสมท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสำนักงาน ที่อยู่รวมกัน ทั้ง 3 หน่วยงาน ของบมจ อสมท คือ ศูนย์ข่าว สำนักข่าวไทย  ศูนยวิทยุ  และศูนย์วิศวกรรมเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น