ชาวขอนแก่น ร่วมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ชาวนครขอนแก่นนับพัน ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น บนพื้นที่ 20 ไร่ เกาะกลางบึงทุ่งสร้าง โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และวันต้นไม้แห่งชาติ ปี 61 เพื่อสืบสานแนวทางพระราชดำริ ร.9 และเฉลิมพระเกียรติ ร.10 วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 66 พรรษา 28 ก.ค.61 และปลูกจิตสำนึก ปลูกต้นไม้ในใจคน เพิ่มพื้นที่ป่าอีก 40 % ตามโครงการ

30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. ดร.สมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีในโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี 2561และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ณ เกาะบึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์

ทั้งนี้  จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เทศบาลนครขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา กว่า 1,000 คน ร่วมปลูกต้นไม้ 2,000 คน เนื้อที่ 20 ไร่ กล้าไม้ 10 ชนิด ประกอบด้วย รวงผึ้ง พยุง มะค่าโรง ประดู่ป่า หางนกยูง ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ พิกุล และหว้า

จากโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ เป้าหมายต้องการฟื้นฟูป่าให้ได้ 40 % โดยจังหวัดขอนแก่น กำหนดปลูกต้นไม้ ระหว่าง 29 พ.ค.-30 ก.ย.61 โดยเลือกพื้นที่ตรงที่ชุมชนอาศัยอยู่ สวนสาธารณะ และพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา โดยเน้นให้คนรักต้นไม้ ชุมชนก็ได้ประโยชน์จากป่าไม้ด้วย

สำหรับโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ซึ่งวันวิสาขบูชา ของทุกปี ถือว่าเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ และเพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวตามยุทธศาสตร์ชาติในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ มีวัตถุประสงค์ คือ 1.ปลูกป่าในใจคน 2. ปลูกป่าในบ้าน 3. ปลูกป่าในชุมชนหรือพื้นที่สาธารณะ 4.ปลูกป่าเชื่อมโยงกับป่าใหญ่เพื่อเป็นธนาคารอาหารจากธรรมชาติ ทั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติ ตามพระราโชบายของ รัชกาลที่ 10 และ เพื่อปลูกจิตสำนึก ปลูกต้นไม้นำไปสู่การปลูกป่าในใจของประชาชนจังหวัดขอนแก่น อีกด้วย

ข่าว  ภาพ จากเพจ เทศบาลนครขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น